our crew.

a
oedipa mass.

Executive producer

a
roger mexico.

Director of photography

a
pig bodine.

Film director

a
lenore beadsman.

Sound technician

a
frank clay.

Songwriter

a
noel ray.

Music producer

a
rex duke.

Scenography director

a
eli skye.

Public relations

a

Escribimos y desarrollamos historias para cine y televisión. A veces, cuando nos encariñamos, también producimos. 

tw. ig.